İçerik
Paylaş
Dr. Asuman Çaylar sponsorluk çalışmaları ile; İnsanın en değerli varlığı olan sağlığını korumak konusunda bilinçli, duyarlı, saygılı, uyumlu kişiler yetişmesine katkıda bulunuyor.

 • Sağlıklı insan-sağlıklı toplum felsefesini hayata geçiriyor.
 • Sağlık konusunda, bilimsel gelişmeleri izliyor ve tanıtıyor.
 • Birey, aile ve toplum sağlığını korumak konusunda çalışıyor.
 • Sağlık konusunda verilen eğitim çalışmalarına katkıda bulunuyor.
 • Çeşitli sağlık kuruluşları ve kendi alanlarında uzman hekimler ile işbirliği yapıyor.
 • Sağlık kuruluşları ile işbirliği yaparak, bunların bünyesinde yada bunlarla organizeli olarak, sağlık kulüpleri, sağlık eğitim üniteleri, sağlık kampları oluşturuyor.
 • Hastalıklar ve hastalıklardan korunma yöntemleri konusunda, uzmanların katıldığı halkı bilgilendirici toplantı, panel, seminer, konferans vb. etkinlikler düzenliyor.
 • Sağlık ve koruyucu hekimlik konusunda yazılı-görsel-işitsel medya araçları vasıtasıyla halkı bilgilendiriyor ve uyarılarda bulunuyor.
 • İnsan ve halk sağlığı konusunda, son tıbbi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler konusunda halkı aydınlatıyor.
 • Tıbbi konularda yapılan eğitim ile araştırma çalışmalarını teşvik ediyor, destekliyor.
 • Aynı veya benzer amaçları paylaşan derneklerle işbirliği yapıyor, federasyon ve konfederasyonlara katılıyor.

Son güncelleme: 5. Şubat 2023

Ad Soyad

Email

Telefon

Mesaj

Gizlilik ve Şartlar